50 mln euro kary dla Google za naruszenie RODO

21 stycznia 2019r. francuski urząd ochrony danych nałożył karę w wysokości 50 mln euro na firmę Google. To najwyższa jak dotąd kara finansowa nałożona na podstawie RODO. CNIL uznał, że firma Google nie informuje użytkowników przejrzyście i nie uzyskuje zgód w odpowiedni sposób

Francuski urząd Informacje, że przetwarzane dane nie były przedstawione przejrzyście. Użytkownik może mieć problem z ustaleniem czasu przetwarzania danych oraz kategorii danych użytych do personalizacji. Użytkownik musi wykonać wiele czynności aby dotrzeć do wymaganej informacji.

Cele przetwarzania danych opisano w sposób zbyt ogólny i niejasny, a przecież mówimy o firmie dostarczającej wiele różnych usług. Dla niektórych usług w ogóle nie podano informacji o czasie przetrzymywania danych. W niektórych przypadkach użytkownik może nie mieć pewności, czy dane są przetwarzane na podstawie zgody czy na podstawie uzasadnionego interesu dostawcy usługi. Udzielone zgody nie są jednoznaczne. Użytkownicy zgadzali się ogólnie na warunki Google i Politykę Prywatności. RODO wymaga osobnej zgody dla każdego celu przetwarzania.