Minister Cyfryzacji nie miał prawa przekazać rejestru PESEL Poczcie Polskiej na wybory kopertowe

Jak informuje biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 26 lutego 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) uwzględnił skargę RPO dotyczącą działań ówczesnego ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego. Chodzi o udostępnienie spółce Poczta Polska S.A. danych osobowych z rejestru PESEL na zapowiadane wybory korespondencyjne na Prezydenta RP.

Zdaniem WSA minister nie miał podstawy prawnej do takiego działa. Wyrok nie jest prawomocny – resort cyfryzacji może się odwołać do Naczelnego Sądu Administracyjnego.