Surowa kara za naruszenia firmy telekomunikacyjnej

Hiszpański organ ds. ochrony danych osobowych (Agencia Española Protección Datos – AEPD) nałożył wysoką karę na hiszpańskiego operatora telekomunikacyjnego Vodafone España S.A.U. Kwota to 8 150 000 euro (ok. 37 670 000 złotych). Regulator zarzucił spółce stosowanie agresywnych praktyk telemarketingowych oraz liczne inne uchybienia w zakresie ochrony danych osobowych klientów. Nie jest to pierwsza kara nałożona na spółki Vodafone przez unijnych regulatorów.