Wyciekły adresy domowe funkcjonariuszy CBŚP. Do sieci wrzucił je urzędnik

Wyciekły dane 20 tys. funkcjonariuszy publicznych, policjantów (także z CBŚP), celników, pracowników Służby Ochrony Państwa, Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej (również ochotniczej), Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Miejskiej, SOK i Służby Więziennej, poinformował Niebezpiecznik.

 Wszystko zostało udostępnione przez pracownika Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w popularnym serwisie