Opracowanie planu sprawdzeń – ważny element pracy ABI

Dokonywanie przez administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) planowych sprawdzeń służy właściwemu zapewnianiu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
Sprawdzenie planowe powinno być prowadzone według planu opracowanego samodzielnie przez ABI. Każdy plan sprawdzeń musi być bowiem dostosowany do przetwarzania danych, jakie ma miejsce u konkretnego administratora danych. Oznacza to zatem, że nie jest możliwe opracowanie uniwersalnego szablonu takiego dokumentu.
GIODO, odpowiadając na zagadnienie zgłoszone mu za pośrednictwem formularza „Zgłoś propozycję”, w odnoszących się do niego wyjaśnieniach (serwis ABI-informator/Pytania i odpowiedzi/Zadania ABI) podkreśla znaczenie samodzielnego przygotowywania planów sprawdzeń, a następnie prawidłowej ich realizacji.
W tej samej zakładce można znaleźć kolejny nowy materiał prezentujący stanowisko GIODO co do tego, kto jest uprawniony do dokonywania oceny zgodności dokumentacji przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych – ABI czy wyłącznie inspektorzy GIODO.

link do źródła http://www.giodo.gov.pl/pl/259/10089